september 20, 2017 Nyheder Ingen kommentarer

Vores kasserer Tage Hansen er grundet sygdom udtrådt af golfklubbens bestyrelse.

Tage er inde i et behandlingsforløb, som ikke levner energi til også at være kasserer.
Vi håber på et godt forløb af behandlingerne, og glæder os til igen at se Tage i vigør sammen med Anne Grethe.

Personligt har jeg i de seneste godt 8 år i bestyrelsen haft den glæde, både at være tæt på personen Tage, men også tæt på det store og kompetente arbejde, han har ydet i bestyrelsen, og ikke mindst hans omhu for klubbens økonomi.
Det har vi alle været vidne til ved bl.a. regnskabs- og budgetfremlæggelse på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen er overbevist om, at den store tak Tage fortjener for sin indsats for GKL, også deles af alle vores medlemmer.

1. suppleant til bestyrelsen Helga Dam er derfor indtrådt i bestyrelsen, og bestyrelsesmedlem Inge Lise Hummelgaard har påtaget sig kassererfunktionen.

Vi er fortsat et stærkt bestyrelsesteam, og klar til arbejdet med de opgaver der er, og kommer.

På vegne af bestyrelsen

Jørgen Jæger Pedersen