Områder med opgravninger, kørespor eller andre gener fra arbejdet på banen er areal under reparation med spilleforbud.
Hvis en bold ligger i arealet, eller hvis det er til gene for spillerens stands eller området for tilsigtet sving, skal spilleren tage lempelse ifølge regel 25.1.
Områder som støder op til green, markeret med blå pæle med sort top eller blå linje er areal under reparation med spilleforbud. Hvis en bold ligger i arealet, eller hvis det er til gene for spillerens stands eller tilsigtede sving, skal droppezonen benyttes.

Straf for overtrædelse af lokalregel: Slagspil – to straffeslag, hulspil – tab af hul.