Områder med opgravninger, kørespor eller andre gener fra arbejdet på banen er areal under reparation med spilleforbud.
Hvis en bold ligger i arealet, eller hvis det er til gene for spillerens stands eller området for tilsigtet sving, skal spilleren tage lempelse ifølge regel 25.1.

Fairwaybunkers, hvor der er placeret  blå pæle med sort top, samt nyplantede områder omkring disse, er areal under reparation, og der skal droppes ud af disse uden straf efter regel 25.1.

Nysåede, og områder med nyt rullegræs omkring greens: Bolden må lægges op, inden for et scorekort – hvis dette område ikke er spilbart, må der flyttes til område uden bar jord – ikke nærmere hullet end den oprindelige placering

 

 

 

Straf for overtrædelse af lokalregel: Slagspil – to straffeslag, hulspil – tab af hul.