Formand
Jørgen Jæger Pedersen
Tlf. 25 33 27 85
jorgen.jaeger@stofanet.dk
Organisation, personale, bane
Næstformand
Jørgen Rasmussen
Tlf. 60 88 66 19
jvrasmussen@live.dk
Bygningsudvalg, baneservice
Bestyrelsesmedlem
Inge Lise Hummelgaard
Tlf.25 56 18 86
ihummelgaard@hotmail.com
Turneringsudvalg, sponsorudvalg, Elite
Georg Thomsen Bestyrelsesmedlem
Georg Thomsen
Tlf. 30 70 56 01
gkl@outlook.dk
Rekruttering, Begynderudvalg, Kaninudvalg, Juniorudvalg
  Bestyrelsesmedlem
Helga Dam
helga.dam@mail.dk

Tlf. 26 34 93 00
Medieudvalg
Merete  Suppleant
Merete Bendix
Tlf. 27 36 73 84
meretebendix@sol.dk
Handicapkomite